Foto online 1e editie 2023

Voor deze 1e editie 2023 van dit jaar zijn 450 foto’s ingezonden, waarvan 141 in het genre ‘Sport’ en 309 in het genre ‘Vrij Onderwerp’. Toch wel een beetje spannend om de ingezonden foto’s te beoordelen. Wat zou de kwaliteit zijn? Zitten er kippenvel foto’s bij?
Het algemene niveau valt zeker niet tegen. Het is opvallend dat de foto’s met de hoogste waardering vooral in de categorie “Sport” zitten.
Het is fijn om te zien dat er is nagedacht over de te gebruiken techniek en over de opbouw, de compositie van het beeld. Ook de nabewerking kreeg van sommige inzenders de nodige aandacht. Soms zelfs zoveel dat het de opmerking “het lijkt wel AI-kunst“, opriep.
Foto’s kunnen, behalve dat ze technisch perfect en mooi van beeldopbouw zijn, ook emoties oproepen. En daarbij heeft de perfectie dan soms een ondergeschikte rol. We hebben als jury bij enkele foto’s stevig doorgepraat over de waardering van de techniek en de waardering voor de in de foto ingesloten emotie, het gevoel.
We hebben één foto met de waardering “Goud“ kunnen belonen. Dat wil dus zeggen dat er maar één superfoto, één kippenvel-foto tussen zit. Maar ook een aantal goede, zeer goede foto’s. Die hebben een waardering “Zilver” en “Brons” gekregen.
Het was jammer om te zien dat enkele foto’s die in potentie echt heel goed zijn, door een niet optimale nabewerking, net de top niet halen. Dat is wel een aanbeveling die we als jury zouden willen doen: wees niet te snel tevreden met je nabewerking. Het kan met de huidige middelen perfect worden, maak het dan ook perfect. Ook het plaatsen van het beeld in het vlak en het aansnijden van het onderwerp, deed soms wenkbrauwen fronsen. Jammer dat daarmee soms een in meerdere opzichten goed beeld, niet optimaal wordt weergegeven.
Maar toch, de algemene indruk was positief. Er zijn mooie foto’s ingezonden, waarvan er enkele nog wel een tijdje in onze herinnering zullen blijven.
Bedankt voor het inzenden!

Gert de Vries, Melanie van der Linden, Kevin Kempf